AMIPA


A l’AMIPA del CP l’Urgell estem associats els pares, mares i tutors dels alumnes d’aquesta escola per treballar junts en:

• Ajudar als pares, mares i tutors en tot el que fa referència a l’educació dels seus fills.

• Col•laborar en les activitats educatives del Centre.

• Promoure la participació dels pares, mares i tutors en la gestió i control del Centre.

• Facilitar i promoure el contacte entre els pares, mares i tutors amb la direcció i professorat del Centre.

• Ajudar a l’escola en la seva funció pedagògica.

• Promoure activitats complementàries del Centre.

• Demanar ajudes i millores a institucions públiques i privades.

• Organitzar activitats extraescolars a les tardes.

L’APIMA cada primer dilluns de mes dedica una hora a l’atenció als pares i mares, de les 17.00h. a les 18.00h, a l’escola de primària, per la porta d’accés de l’esquerra. De totes formes en qualsevol moment ens podeu fer arribar les vostres suggerències, tant de forma personal, com mitjançant correu electrònic, apalurgell@hotmail.com, com per telèfon.
La Junta Directiva de l’APIMA està formada per:

President: PAULO VALENTE FERREIRA DA SILVA

Vicepresidenta: ROSEMARY STELLA COOPER

Secretària: NÚRIA VALVERDE COSTA

Tresorera: PEPITA COSTA TUR

Vocals: ROSANNA GARRIDO ARACIL , FRANCISCA LLORENS RIBAS, CRISTINA RIBAS RIBAS


Recordau que per ser socis només cal ser pare, mare o tutor d’un o més alumnes del CP l’Urgell i pagar la quota anual de 25€.
Només amb la col·laboració de tots podem millorar les coses, us esperam!!!

INFORMACIONS DESTACADES:
CARNESTOLTES 2015