EQUIP PROFESSIONAL

EQUIP DIRECTIU

Directora:          Josefina Orejuela Salas
Cap d'estudis:   Susana Guasch Bonet
Secretària:        Rosa Vallès Ibánez


EDUCACIÓ INFANTIL

3 anys A: Mariana Viada Sauleda
3 anys B: Inés Aulet 
4 anys A: Ana Aparicio Fernández
4 anys B: Mª de Lluc Rosselló Geli
5 anys A: Isabel Arribas Sala
5 anys B: Neus Tur Ribas
SuportJosefa Martínez Salvà

EDUCACIÓ PRIMARIA

 

1rA:   Mercedes Bernal Navas
1rB:  Isabel Zárate Rodríguez
2nA:   Mª del Carme Ribas Serra
2nB: MªLluisa Susín Lanaspa
3rA:  Jordi Costa García
3rB: Lucia  Torri Bresson
4tA:   Mª Rita Giner Soriano
4tB: Pepita Ferrer Llorens
5èA: Jordi Martí Company
5èB: Francisco Pastor Mulet
5èC: Inés Roldán 
6èA:  Fina García
6èB:  Paca MaríESPECIALISTES

Educació Física: Carles Marí Marí i Sonia Hernández Batuecas
Anglès: Irene Nacenta Ezquerra, Marga Ferrer
Música: Toni López
Atenció a la diversitat: Elisabet Juan Osa
PedagogiaTerapèutica(PT): Rosa Vallès Ibánez i Andrea Lomas
Audició i Llenguatge: Ernest Palazón
EOEP: Begoña García García (Psicopedagoga)
Religió: Emi Barroso

Consergeria: Rodrigo Pascual