divendres, 28 d’octubre de 2011

ELS ALUMNES DE SISÈ CALCULAM L'ESTALVI DE FOTOCÒPIES

A principi de curs l´escola va començar a repartir moltes fotocòpies.Varem comprovar que dins d´una mateixa família arribava la informació vàries vegades.Això passava perquè es repartien les mateixes fotocòpies a tots els germans.Per reduir el número de fotocòpies , varem agafar les llistes de totes les classes. Vàrem passar per totes les classes preguntant qui tenia germans o germanes.


Després vàrem comptar el número de famílies que hi havia al centre, és a dir, el número d'alumnes comptant només un dels germans, normalment el més gros.

Als germans petits no els darem fotocòpies i els germans grans si. D'aquesta forma hem vist que si en repartim una per família estalviarem 100 fotocòpies . Es a dir, abans repartiem 427 fotocòpies i ara en repartim 327.Com que sabem que cada fotocòpia costa 10 cèntims, i volem saber quants euros estalviem , multiplicarem el numero de fotocòpies estalviades per 0,10 euros. És a dir, si en repartim només una a cada família, estalviam 10 euros cada vegada que repartim alguna circular. (100 fotocòpies per 0,10 euros = 10 euros.)

US PROPOSAM QUE ESBRINEU QUANTS SOUS ESTALVIA L'ESCOLA SI AL LLARG DEL CURS ES REPARTEIXEN 50 CIRCULARS... ANIMAU-VOS, SI HO SABEU, NOTIFICAU-HO AL NOSTRE BLOC!!