APIMA

APIMA de l’Urgell

CURS 2022-2023


Per gaudir del servei de matinera i les activitats extraescolars organitzades per l'APIMA, abans cal associar-se.


Podeu fer la inscripció per dues vies:

 • Amb l’App en el mòbil: disponible tant per a Android com per a IOs, només heu de buscar a la botiga “apima l’urgell".


La quota anual és de 25 € per família. En estar registrat a la web o a la App de l'APIMA haureu de fer el pagament com s'indica:

 • Des de la App mitjançant el TPV virtual inclòs a Miampa.

 • A la bústia de l'APIMA, en sobre tancat amb el nom i curs de l'alumne/a.

 • Ingrés o transferència al compte de la BANCA MARCH: ES13 0061 0033 1700 6489 0111. Anotau el nom, llinatges i curs de l'alumne/a.

 • IMPORTANT. Si no pagau des de la App comunicau per correu electrònic o Whatsapp que heu fet el pagament, aportant les següents dades: nom, llinatges i DNI del/de la tutor/a que fa el pagament; nom, llinatges i curs dels infants escolaritzats a l'Urgell. Si pagau pel banc, enviau el justificant.


Enllaç d’interès: Manual de l’App Apima l’Urgell - miampa.

L'AMIPA us ajudarà a resoldre els dubtes que us puguin sorgir realitzant els tràmits d'alta i pagament de la quota.


A l’AMIPA del CEIP l’Urgell estam associades les famílies de l'alumnat d’aquesta escola per treballar juntes en:

 • Ajudar als pares, mares i tutors en tot el que fa referència a l’educació dels seus fills i filles.

 • Col·laborar en les activitats educatives del Centre.

 • Promoure la participació dels pares, mares i tutors en la gestió i control del Centre.

 • Facilitar i promoure el contacte entre les famílies, la direcció i professorat del Centre.

 • Ajudar a l’escola en la seva funció pedagògica.

 • Promoure activitats complementàries del Centre.

 • Demanar ajudes i millores a institucions públiques i privades.

 • Organitzar activitats extraescolars a les tardes.


Dades de contacte de l'APIMA l'Urgell:

Telèfon i Whatsapp: 619592584

Correu electrònic: info@apimalurgell.com


Atenció presencial de l'APIMA: cal demanar cita prèvia.


La Junta Directiva de l’APIMA creada en 2022 està formada per:


 • Presidenta: Eva Escribano.

 • Vicepresidenta: Núria Francesch.

 • Secretari: Diego Godoy.

 • Tresorera: Patricia Tur.

 • Vocals: Yuli Paez, Valeria Fieschi, Sara Fuentes, Manel Sánchez, Marga Prats, Selene Krauel, Maria Rosa Ribas.


Recordau que per ser socis només cal ser pare, mare o tutor d’un o més alumnes del CEIP l’Urgell i pagar una única quota anual de 25€.


Només amb la col·laboració de tots podem millorar les coses, us esperam!!!


INFORMACIONS DESTACADES:

 • Activitats extraescolars organitzades per l'APIMA. Curs 2022-2023 (pendent).