dissabte, 28 d’octubre de 2017

RADIOURGELL

Ja tenim el primer episodi de Radiourgell.
Podreu seguir els següents a l'enllaç dels blocs de l'Urgell.

dimecres, 18 d’octubre de 2017

TALLER DE TARDOR A LA BIBLIOTECA DE SANT JOSEP

Us recordem que el divendres 27 d’octubre, a la biblioteca de Sant Josep, tenim un taller de tardor adreçat a al·lots/es de 6 a 12 anys.
Les places són limitades i cal inscripció prèvia. La inscripció es farà a partir de dilluns 16 d’octubre.
Us podeu inscriure personalment a la biblioteca o per e-mail  biblioteca@santjosep.org indicant nom i llinatges del nen/a, edat, correu per a rebre confirmació i telèfon de contacte per si hi hagués qualque imprevist de darrera hora.
S’apuntarà en rigorós ordre de sol·licitud.


dimarts, 3 d’octubre de 2017

RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE LA DIRECCIÓ DEL CENTRE A LES SOL·LICITUDS DE TRANSPORT DELS ALUMNES D’EDUCACIÓ INFANTIL PER EL CURS 2017/18
CRITERIS DE BAREM PER A LES SOL·LICITUDS DE TRANSPORT ESCOLAR PROVISONALS PER A ALUMNAT D’EDUCACIÓ INFANTIL. CURS 2017/18


El Consell Escolar del CEIP l’Urgell, reunit en data data 2 d’octubre de 2017 acorda:


1) Modificar el barem aprovat en data 30 de juny de 2016, segons les instruccions de transport escolar del curs 2017/18 (Instrucció 6/2017, de 22 de juny del director general d’Innovació i Comunitat Educativa per al funcionament del transport escolar i el transport escolar adaptat durant el curs 2017/18) referent a les sol·licituds de transport escolar per a alumnat de segon cicle d’educació infantil. Aquest acord respon a les necessitats del centre per a donar una resposta justa i objectiva a les sol·licituds, cada vegada més nombroses d’alumnes d’aquesta etapa d’infantil. Durant els últims cursos, cada vegada hi ha hagut més demanda per part de famílies d’alumnes d’infantil. L’equip directiu, a l’hora de valorar els criteris segons la normativa ha tengut dificultats per donar resposta a la demanda. Hem de tenir en compte que a l’escola existeixen 4 línies de transport escolar i hi ha un potencial d’alumnes d’infantil amb germans a primària molt gros, fet que fa que quasi totes les vacant existents (cada vegada més poques) hagin de ser autoritzades per a alumnat d’infantil amb germans a primària. És per tot això que s’ha considerat i s’ha aprovat la proposta d’establir uns criteris de barem interns i poder, així, regular les valoracions que fa la direcció del centre per a poder autoritzar de forma provisional, les sol·licituds.


Aquests criteris de barem determinaran la valoració que correspon a la direcció del centre dels diferents aspectes que determina la normativa vigent i seran:


 1. NIVELL EDUCATIU
  L’alumnat dels nivells educatius superiors sobre els dels nivells educatius inferiors
  Alumnat de 5 anys: 3 punts
  Alumnat de 4 anys: 2 punts
  Alumnat de 3 anys: 1 punt
 2. GERMANS D’ALUMNES DE PRIMÀRIA
  L’alumnat que tengui germans matriculats al centre receptor del transport en un nivell educatiu obligatori.
  Per cada germà matriculat a Primària usuari del servei: 4 punts
 3. ALUMNAT BENEFICIARI D’UNA BECA
  L’alumnat que hagi estat beneficiari d’una beca del Ministeri d’Educació, en la convocatoria immediatament anterior a la de l’inici del curs: 1 punt
 4. DISTÀNCIA DEL DOMICILI
  El que tengui el domicili més allunyat del centre on estudia.
  Per cada km de distància a partir del km 3: 1 punt


*En casos d’empat, es tendrà en compte la major puntuació obtinguda en l’ordre dels criteris (A-B-C-D)


 


2) Resoldre, una vegada publicades les autoritzacions provisionals per a alumnat d’infantil, les reclamacions presentades, que són:


1- M.E.A, de 5è d’EI. La familia reclama que la seva sol·licitud no ha estat baremada ni surt al llistat. Es resol favorablement, ja que consta en data del 18/9/17. Es barema i s’inclou al llistat definitiu.


2- E.K.A, de 6è d’EI. La familia reclama que es contempli la sol·licitud a dues rutes per a poder optar a qualsevol d’elles i que pugui optar  només a un dels dos trajectes. Es resol desfavorablement, ja que la normativa diu que només es pot optar a una única ruta i aturada i l’assistència ha de ser del 70% del total dels trajectes, si no és justificat (menjador o matinera).  La sol·licitud es barema per a la ruta de Cala de Bou, que és la que li correspon.


3- L.J.T.D, de 4t d’EI. La familia reclama que s’ha baremat la seva sol·licitud per a la ruta de Cala de Bou i s’havia  sol·licitat per Cala Vedella. Es resol favorablement ja que és una errada. La sol·licitud apareix en el llistat de Cala Vedella.


4- A.A, de 4t d’EI. La familia reclama que s’acaba d’incorporar a l’escola i que no han fet la sol·licitud del servei dins el termini. No han presentat sol·licitud, ja que no tenen tots els documents. Es resol desfavorablement i s’informa a la familia que, en el cas que facin sol·licitud, es tendrá en compte al llistat d’espera sense puntuació, només amb la data de presentació.


 


3) Informar, una vedaga es té coneixement sobre les vacants disponibles a cada una de les rutes, de la resolució definitiva de la direcció del centre a les sol·licituds de transport dels alumnes d’educació infantil per el curs 2017/18 tal i com figura a continuació:
RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE LA DIRECCIÓ DEL CENTRE A LES SOL·LICITUDS DE TRANSPORT DELS ALUMNES D’EDUCACIÓ INFANTIL PER EL CURS 2017/18


 • Aquest llistat és definitiu.
 • Es podrà fer ús del servei a partir de DIA 4 D’OCTUBRE.
 • Les autoritzacions són provisionals (condicionades per l’existència de vacants) i poden ser desautoritzades en qualsevol moment.
 • És imprescindible que l’infant porti penjat a un lloc visible el carnet d’usuari, així com cumplir el compromís d’asssitència.
 • Les sol·licituds presentades dins el termini que no han pogut ser autoritzades es tendran en compte per ordre de puntuació quan es produeixin vacants a la línia sol·licitada.
 • L’horari de secretaria per a qualsevol dubte és de dilluns a divendres, de 9’00h a 10’00h i de 13’00h a 14’00h.
 


SOL·LICITUDS PRESENTADES DINS EL TERMINI


(DEL 13 AL 26 DE SETEMBRE de 2017)


V291:  LÍNEA DE TRANSPORT ESCOLAR ES CUBELLS
Total places:  50 (Vehicle de 51 places, menys 1 per acompanyant)


Ocupades alumnat primària:   43   


Vacants: 7
 
Nom de l’alumne
A
Nivell educatiu 
B
Germans d’alumnes de primària
C
Alumnat beneficiari d’una beca
D
Distància del domicili
PUNTUACIÓ
TOTAL
PUNTS
Autoritzat provisionalment
 
A
B
C
D
 
 
1
Matteo Gómez Cirese
no
no
10,9 km
3
4
0
7
14
SI
2
Zoe Iglesias Tur
Si (1)
no
9,2 km
3
4
0
6
13
SI
3
Amin Ajalian
4t
Si (2)
no
2,65 km
1
8
0
0
9
SI
4
Soufian Bouzid
Si (1)
no
4,6 km
3
4
0
1
8
SI
5
Iván Blanco Tur
Si (1)
no
5,75 km
2
4
0
2
8
SI
6
Elisa Marí Eisgrub
4t
Si (1)
no
6,77 km
1
4
0
3
8
SI
7
Yasmin Hamoudan
no
no
7,8 km
3
0
0
4
7
SI
8
Akram Bouzid
4t
Si (1)
no
4,6 km
1
4
0
1
6
NO
9
Zahra Hamoudan
4t
no
no
7,8 km
1
0
0
4
5
NO

V289:  LÍNEA DE TRANSPORT ESCOLAR CALA DE BOU
Total places: 54 (Vehicle de 55 places, menys 1 per acompanyant)


Ocupades alumnat primària:    49   


Vacants: 5
 
Nom de l’alumne
A
Nivell educatiu 
B
Germans d’alumnes de primària
C
Alumnat beneficiari d’una beca
D
Distància del domicili
PUNTUACIÓ
TOTAL
PUNTS
Autoritzat provisionalment
 
A
B
C
D
 
 
1
Candela Martín Zarco
Si (2)
no
8,65 km
3
8
0
5
16
SI
2
Cristian Ramos Vysoky
Si (2)
no
7,68 km
2
8
0
4
14
SI
3
Laia Reyes Marí
Si (1)
no
9,53 km
3
4
0
6
13
SI
4
José Expósito Blázquez
Si (1)
no
7,8 km
3
4
0
4
11
SI
5
María Noelia Marí Andaluz
no
no
8,1km
3
0
0
5
8
SI
6
Eloy Constantino Oglini
no
no
7,8 km
3
0
0
4
7
NO
7
Neizan Cubero Rodríguez
no
no
7,2 km
3
0
0
4
7
NO
8
Alma García Francesch
no
no
8,00 km
2
0
0
5
7
NO
9
Edna Krauel Alarcón
no
no
5,33 km
3
0
0
2
5
NO


 


V290:  LÍNEA DE TRANSPORT ESCOLAR CALA VEDELLA
Total places:  54 (Vehicle de 55 places, menys 1 per acompanyant)


Ocupades alumnat primària: 44


Vacants: 10


 
Nom de l’alumne
A
Nivell educatiu 
B
Germans d’alumnes de primària
C
Alumnat beneficiari d’una beca
D
Distància del domicili
PUNTUACIÓ
TOTAL
PUNTS
Autoritzat provisionalment
 
A
B
C
D
 
 
1
Iker Santos Garrido
Si (1)
no
9,79 km
3
4
0
6
13
SI
2
Enas al Gharib
Si (1)
no
9,73 Km
3
4
0
6
13
SI
3
Jaxon-John Vizard
Si (1)
no
9,52 km
3
4
0
6
13
SI
4
Isabella Aline Lameignere
Si (1)
no
10,05 km
2
4
0
7
13
SI
5
Lily Jane Trullas Deeks
Si (1)
no
9,1 km
2
4
0
6
12
SI
6
Marouan El Haji
Si (1)
no
8,46 km
2
4
0
5
11
SI
7
Leyre Santos Garrido
4t
Si (1)
no
9,79 km
1
4
0
6
11
SI
8
Ayob Ejjarry
no
no
9,57 km
3
0
0
6
9
SI
9
Lina Bouhayda
no
no
9,49 km
3
0
0
6
9
SI
10
Lucía Ronchi
no
no
8,59 km
3
0
0
5
8
SI
11
Violeta Navarro Fieschi
no
no
9,70 km
2
0
0
6
8
NO
12
Sara Acherkouk
4t
no
no
10,50 km
1
0
0
7
8
NO
13
Ianis Nicolae
4t
no
no
10,20 km
1
0
0
7
8
NO
14
Lunai Minghetti Eguren
Si (1)
no
*
3
4
0
0
7
NO


  
*Falta certificat distància


V288:  LÍNEA DE TRANSPORT ESCOLAR CALA TARIDA
Total places:   54 (Vehicle de 55 places, menys 1 per acompanyant)


Ocupades alumnat primària:  54   


Vacants: 0


 
Nom de l’alumne
A
Nivell educatiu 
B
Germans d’alumnes de primària
C
Alumnat beneficiari d’una beca
D
Distància del domicili
PUNTUACIÓ
TOTAL
Autoritzat provisionalment
 
A
B
C
D
 
 
1
Luan Aguergaray López
Si (1)
no
8,9 km
2
4
0
5
11
NO
2
Giulia Colosio Ahmed
Si (1)
no
7,87 km
2
4
0
4
10
NO
3
Valentina Álvarez Engel
4t
Si (1)
no
7,8 km
1
4
0
4
9
NO
4
Rocío Portero Pardo
no
no
8,15 km
3
0
0
5
8
NO
5
Noel Fernández Trujillo
no
no
5,9 km
3
0
0
2
5
NO
6
Candela Roncero Jiménez
no
no
*
3
0
0
0
3
NO
7
Roia Imrani
4t
no
no
3,5 km
1
0
0
0
1
NO


 
*Falta certificat distància