dijous, 28 de setembre de 2017

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE LA DIRECCIÓ DEL CENTRE A LES SOL·LICITUDS DE TRANSPORT DELS ALUMNES D’EDUCACIÓ INFANTIL PER EL CURS 2017/18
CRITERIS DE BAREM PER A LES SOL·LICITUDS DE TRANSPORT ESCOLAR PROVISONALS PER A ALUMNAT D’EDUCACIÓ INFANTIL


El Consell Escolar del CEIP l’Urgell, reunit en data data 30 de juny de 2016, acorda establir un barem per a les sol·licituds de transport escolar per a alumnat de segon cicle d’educació infantil.  Aquest acord respon a les necessitats del centre per a donar una resposta justa i objectiva a les sol·licituds, cada vegada més nombroses d’alumnes d’aquesta etapa d’infantil. Durant els últims cursos, cada vegada hi ha hagut més demanda per part de famílies d’alumnes d’infantil. L’equip directiu, a l’hora de valorar els criteris segons la normativa ha tengut dificultats per donar resposta a la demanda. Hem de tenir en compte que a l’escola existeixen 4 línies de transport escolar i hi ha un potencial d’alumnes d’infantil amb germans a primària molt gros, fet que fa que quasi totes les vacant existents (cada vegada més poques) hagin de ser autoritzades per a alumnat d’infantil amb germans a primària.


És per tot això que s’ha considerat i s’ha aprovat la proposta d’establir uns criteris de barem interns i poder, així, regular les valoracions que fa la direcció del centre per a poder autoritzar de forma provisional, les sol·licituds.


Aquests criteris de barem determinaran la valoració que correspon a la direcció del centre dels diferents aspectes que determina la normativa vigent i seran:


 1. NIVELL EDUCATIU
  L’alumnat dels nivells educatius inferiors sobre els dels nivells educatius superiors
  Alumnat de 3 anys: 3 punts
  Alumnat de 4 anys: 2 punts
  Alumnat de 5 anys: 1 punt
 2. GERMANS D’ALUMNES DE PRIMÀRIA
  L’alumnat que tengui germans matriculats al centre receptor del transport en un nivell educatiu obligatori.
  Per cada germà matriculat a Primària usuari del servei: 4 punts
 3. ALUMNAT BENEFICIARI D’UNA BECA
  L’alumnat que hagi estat beneficiari d’una beca del Ministeri d’Educació, en la convocatoria immediatament anterior a la de l’inici del curs: 1 punt
 4. DISTÀNCIA DEL DOMICILI
  El que tengui el domicili més allunyat del centre on estudia.
  Per cada km de distància a partir del km 3: 1 punt


*En casos d’empat, es tendrà en compte la major puntuació obtinguda en l’ordre dels criteris (A-B-C-D)


RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE LA DIRECCIÓ DEL CENTRE A LES SOL·LICITUDS DE TRANSPORT DELS ALUMNES D’EDUCACIÓ INFANTIL PER EL CURS 2017/18


 • Aquest llistat és provisional, es POT RECLAMAR DEL 29 DE SETEMBRE AL 2 D’OCTUBRE, en horari de secretaria.
 • El llistat DEFINITIU ES PUBLICARÀ DIA 3 D’OCTUBRE, al taulell d’anuncis i al bloc de l’escola.
 • Es podrà fer ús del servei a partir de DIA 4 D’OCTUBRE.
 • Les autoritzacions són provisionals (condicionades per l’existència de vacants) i poden ser desautoritzades en qualsevol moment.
 • És imprescindible que l’infant porti penjat a un lloc visible el carnet d’usuari, així com cumplir el compromís d’asssitència.
 • Les sol·licituds presentades dins el termini que no han pogut ser autoritzades es tendran en compte per ordre de puntuació quan es produeixin vacants a la línia sol·licitada.
 • L’horari de secretaria per a qualsevol dubte és de dilluns a divendres, de 9’00h a 10’00h i de 13’00h a 14’00h.


SOL·LICITUDS PRESENTADES DINS EL TERMINI


(DEL 13 AL 26 DE SETEMBRE de 2017)


V291:  LÍNEA DE TRANSPORT ESCOLAR ES CUBELLS
Total places: 55 


Ocupades alumnat primària: 43     


Vacants: 12


 
 
Nom de l’alumne
A
Nivell educatiu 
B
Germans d’alumnes de primària
C
Alumnat beneficiari d’una beca
D
Distància del domicili
PUNTUACIÓ
TOTAL
PUNTS
Autoritzat provisionalment
 
A
B
C
D
 
 
1
Matteo Gómez Cirese
no
no
10,9 km
1
4
0
7
12
SI
2
Amin Ajalian
4t
Si (2)
no
2,65 km
3
8
0
0
11
SI
3
Zoe Iglesias Tur
Si (1)
no
9,2 km
1
4
0
6
11
SI
4
Elisa Marí Eisgrub
4t
Si (1)
no
6,77 km
3
4
0
3
10
SI
5
Akram Bouzid
4t
Si (1)
no
4,6 km
3
4
0
1
8
SI
6
Iván Blanco Tur
Si (1)
no
5,75 km
2
4
0
2
8
SI
7
Zahra Hamoudan
4t
no
no
7,8 km
3
0
0
4
7
SI
8
Soufian Bouzid
Si (1)
no
4,6 km
1
4
0
1
6
SI
9
Yasmin Hamoudan
no
no
7,8 km
1
0
0
4
5
SI


V289:  LÍNEA DE TRANSPORT ESCOLAR CALA DE BOU
Total places: 55 


Ocupades alumnat primària: 49       


Vacants: 6


 
Nom de l’alumne
A
Nivell educatiu 
B
Germans d’alumnes de primària
C
Alumnat beneficiari d’una beca
D
Distància del domicili
PUNTUACIÓ
TOTAL
PUNTS
Autoritzat provisionalment
 
A
B
C
D
 
 
1
Cristian Ramos Vysoky
Si (2)
no
7,68 km
2
8
0
4
14
SI
2
Candela Martín Zarco
Si (2)
no
8,65 km
1
8
0
5
14
SI
3
Laia Reyes Marí
Si (1)
no
9,53 km
1
4
0
6
11
SI
4
José Expósito Blázquez
Si (1)
no
7,8 km
1
4
0
4
9
SI
5
Alma García Francesch
no
no
8,00 km
2
0
0
5
7
SI
6
María Noelia Marí Andaluz
no
no
8,1km
1
0
0
5
6
SI
7
Eloy Constantino Oglini
no
no
7,8 km
1
0
0
4
5
NO
8
Neizan Cubero Rodríguez
no
no
7,2 km
1
0
0
4
5
NO
V290:  LÍNEA DE TRANSPORT ESCOLAR CALA VEDELLA
Total places: 55 


Ocupades alumnat primària: 44 


Vacants: 11


 
Nom de l’alumne
A
Nivell educatiu 
B
Germans d’alumnes de primària
C
Alumnat beneficiari d’una beca
D
Distància del domicili
PUNTUACIÓ
TOTAL
PUNTS
Autoritzat provisionalment
 
A
B
C
D
 
 
1
Leyre Santos Garrido
4t
Si (1)
no
9,79 km
3
4
0
6
13
SI
2
Isabella Aline Lameignere
Si (1)
no
10,05 km
2
4
0
7
13
SI
3
Iker Santos Garrido
Si (1)
no
9,79 km
1
4
0
6
11
SI
4
Enas al Gharib
Si (1)
no
9,73 Km
1
4
0
6
11
SI
5
Jaxon-John Vizard
Si (1)
no
9,52 km
1
4
0
6
11
SI
6
Sara Acherkouk
4t
no
no
10,50 km
3
0
0
7
10
SI
7
Ianis Nicolae
4t
no
no
10,20 km
3
0
0
7
10
SI
8
Violeta Navarro Fieschi
no
no
9,70 km
2
0
0
6
8
SI
9
Ayob Ejjarry
no
no
9,57 km
1
0
0
6
7
SI
10
Lina Bouhayda
no
no
9,49 km
1
0
0
6
7
SI
11
Lucía Ronchi
no
no
8,59 km
1
0
0
5
6
SI
12
Lunai Minghetti Eguren
Si (1)
no
*
1
4
0
0
5
NO**Falta certificat distància


V288:  LÍNEA DE TRANSPORT ESCOLAR CALA TARIDA
Total places: 55  


Ocupades alumnat primària: 51     


Vacants: 4


 


 
Nom de l’alumne
A
Nivell educatiu 
B
Germans d’alumnes de primària
C
Alumnat beneficiari d’una beca
D
Distància del domicili
PUNTUACIÓ
TOTAL
Autoritzat provisionalment
 
A
B
C
D
 
 
1
Lily Jane Trullas Deeks
Si (1)
no
9,1 km
2
4
0
6
12
SI
2
Valentina Álvarez Engel
4t
Si (1)
no
7,8 km
3
4
0
4
11
SI
3
Luan Aguergaray López
Si (1)
no
8,9 km
2
4
0
5
11
SI
4
Giulia Colosio Ahmed
Si (1)
no
7,87 km
2
4
0
4
10
SI
5
Rocío Portero Pardo
no
no
8,15 km
1
0
0
5
6
NO
6
Roia Imrani
4t
no
no
3,5 km
3
0
0
0
3
NO
7
Noel Fernández Trujillo
no
no
5,9 km
1
0
0
2
3
NO
8
Edna Krauel Alarcón
no
no
5,33 km
1
0
0
2
3
NO
9
Candela Roncero Jiménez
no
no
*
1
0
0
0
1
NO**Falta certificat distància