CALENDARI


Aquest any tenim 4 dies (substitucions de festes locals i dies de lliure disposició) que han sigut consensuats amb els centres adscrits del municipi: IES Sant Agustí, CEIP Es Vedrà, CEIP Ses Planes, Escoleta Es Vedranell i Escoleta de Cala de Bou.   Aquests dies són  31 d’octubre, 5 desembre, 27 de febrer i 2 de maig.