dimarts, 17 de desembre de 2013

RECLAMACIONS AJUDES LLIBRES


PODEU CONSULTAR EL LLISTAT PROVISIONAL D’ADJUDICACIONS DE LES AJUDES DE LLIBRES DEL  CURS 12/13 AL TAULER D’ANUNCIS DEL CENTRE. PODEU PRESENTAR LES RECLAMACIONS FINS DIA 18 DE DESEMBRE.

dilluns, 9 de desembre de 2013

SERVEIS EDUCATIUS 13/14Una miqueta d'informació....

SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR:
El nostre centre disposa de 4 línies de transport escolar, igual que els altres cursos, segons les zones on viuen els i les alumnes de la nostra escola. Les línies són: Cala Vedella, Cala Tarida, Es Cubells i Cala de Bou, totes realitzades per la companyia Ibizatours & Island Bus.
Des de principi de curs disposam d’acompanyant per a cada línia coordinats l’empresa ADECCO, tots els acompanyants són nous.
Continuam amb la implantació de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 24 d'agost de 2009 que regula el transport escolar i la Resolució del secretari general de la Conselleria d'Educació de 24 d'agost de 2009, que desplega l'Ordre, s'han ofert les places vacants dels alumnes de primària a alumnes d'educació infantil. Hem tengut 33 sol·licituds d’infantil: s’han pogut atendre totes.
La Ruta d’Es Cubells transporta actualment a  40 alumnes, la ruta de Cala Vedella transporta a 50 alumnes, la ruta de Cala Tarida transporta a 55 alumnes i la de Cala de Bou en transporta 55. El total d’alumnes transportats: 200 alumnes

PROJECTE D’ESCOLA MATINERA:
Aquest curs  oferim el servei d'escola matinera de 7’45h a 9h del matí. Hi ha dues monitores contractades amb l’empresa La Productora, a través de l’APIMA, per fer aquest servei a l’edifici de Primària on s’atenen als alumnes d'infantil i primària.
L’objectiu d’aquest programa és donar un servei als pares i mares facilitant el seu horari laboral, i alhora potenciar l’ús de les instal·lacions i dels recursos del centre educatiu en horari  no lectiu abans de començar la jornada escolar.
Els alumnes poden entrar al centre a partir de les 7’45h del matí tots els dies i realitzen, al llarg de la setmana , diferents activitats. L’encarregat/da del grup de nens/es funcionarà de manera independent, ja que es tracta d’una activitat organitzada per la conselleria d’Educació i l’APiMA.
Així doncs, l’organització de les diferents activitats serà una proposta de les persones encarregades que vindrà determinada per les característiques del grup, sobre tot, atenent a la diferencia d’edat dels components del mateix.
Els preus per aquest curs 2013/14 són: 
PREUS
-          25€/MES
-          DOS GERMANS: 40€/MES
-          FAMÍLIA NOMBROSA: 45€/MES
-          DIES ESPORÀDICS: 2,5€/DIA

SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR:
El Servei de Menjador Escolar va començar el 13 de setembre, primer dia lectiu, com els altres serveis. L'empresa que abasteix els menús diaris és el Catering s'Olivera. Tenim un espai adaptat com a menjador, amb office, rentaplats i frigorífics.
Per poder fer ús del menjador, s’ha de fer una sol·licitud a la secretaria del centre. El preu del menú com a usuari fixe és de 6’50€. El pagament del menjador es duu a terme a la secretaria del centre. Si són usuaris fixes, abans de dia 5 de cada mes. SI són esporàdics, els TIQUETS ES VÉNEN DILLUNS DE 9’00 A 10’00 I DIVENDRES DE 13’00 A 14’00H.
Aquest curs hi ha 49 sol·licituds per fer ús d’aquest servei entre alumnes fixes (aprox 20) i esporàdics. Quan hi ha menys de 30 alumnes, disposam de 2 monitores, quan són més de 30, ve un monitor més.
El servei de menjador és una activitat més d'aprenentatge de l'escola, en la que aprofitarem per treballar amb els alumnes els següents objectius: Fomentar els hàbits d'autonomia, Fomentar bons hàbits d'alimentació, Gaudir del moment del menjar, Col·laborar amb les tasques pròpies del menjador, A l'entrada del menjador hi haurà un full de control de com han dinat, (dirigit especialment als més petits).
NORMES A TENIR EN COMPTE:
Per part dels monitors
Abans de servir el menjar:
Recollida infants.
Control d’assistència de l’alumnat.
Control de la higiene: neteja de mans i cara.

Funcions dins del menjador:
Fomentar l’autonomia personal i els hàbits de comportament.
Entrar i sortir de forma ordenada
Asseure’s correctament.
Parlar sense cridar i aixecar la ma per demanar alguna cosa als monitors.
Emprar correctament els coberts.
Respectar els torns i el material.
Respectar els monitors i els companys.
No jugar amb el menjar.
No permetre comportaments despectius cap el menjar.
Control dels hàbits d’alimentació: menjar de tot, mastegar bé i acabar el menjar servit.
Actuacions desprès de menjar:
Full de seguiment trimestral.
Comunicar incidències a la direcció del centre.
Activitats educatives i d’entreteniment.
Control de recollida dels alumnes (obrir les portes en els torns fixats).
Neteja de les instal·lacions (neteja office i escombrar el menjador).


Per part de les famílies.
Col·laborar amb els monitors i les mestres pel bon funcionament del servei
Comprar als infants de infantil una bata que es deixarà diàriament a l’escola i s’emportaran el divendres per rentar a les cases.
Dur  un got de plàstic (amb el nom del infant), raspall i pasta de dents.
Puntualitat amb la recollida dels infants a l’escola
Recordar que el hàbits del moment del menjar són una tasca educativa corresponent també a les famílies.

MENÚ MENJADOR MES DE DESEMBRE

 Bon dia!!!! aquí teniu el menú per aquest últim mes de l'any!!!

MENÚ MENJADOR MES DE DESEMBRECOMISSIÓ AMBIENTAL


NO TIREU ELS ESMORZARS I RECICLAU ELS ENVASOS!

Des del CEIP l’Urgell volem remarcar la necessitat de no malgastar menjar. És important que els boixos i les boixes portin un esmorzar adient a les seves necessitats físiques i alimentàries.
A més a més, insistim molt en la necessitat d’utilitzar correctament les papereres per al rebuig i les de reciclatge.

Mirau quins cartells més polits!dilluns, 2 de desembre de 2013

JORNADES DE CONVIVÈNCIA A ES CUBELLSJornades de convivència a es Cubells

Els passats 28 i 29 de novembre, els grups de 5è A i B vàrem passar unes jornades de convivència a es Cubells. Vàrem fer excursions, tallers i elaboràrem pa. Va ser genial!divendres, 29 de novembre de 2013

COMISSIÓ AMBIENTALRECORDATORI DE LA COMISSIÓ AMBIENTAL


Benvolgudes famílies,

Des de la Comissió Ambiental us volem recordar que al CEIP L’Urgell continuam endavant amb diverses iniciatives que es posaren en marxa en cursos anteriors:


  •     Ús de carmanyoles per portar els berenars a l’escola
  •     Recollida de roba en bon estat (Fundació Deixalles)
  •     Recollida de taps de plàstic (Fundació SEUR)
  •   Recollida de telèfons mòbils que ja no funcionen (Mobilitza’t per la selva)


Us animam que ens ajudeu amb aquestes tasques i hi col·laboreu. Entre totes i tots podem aconseguir un món millor!

Atentament,
El coordinador ambiental