divendres, 23 de juny de 2017

LLETRES CANÇONS 4t. FESTA FINAL DE CURSESCOLA INFORMA


Ajudes Programa d’acompanyament escolar en llengua anglesa

Benvolgudes famílies,
La Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació ha publicat la convocatòria d’ajudes adreçades a l’alumnat de 6è de primària de les Illes Balears amb la finalitat de millorar la seva competència oral en llengua anglesa a través del Programa d’acompanyament escolar en llengua anglesa. El programa té una durada de 10 dies lectius (de dilluns a divendres) i amb un total de 60 hores lectives d’immersió. Els alumnes hauran de tenir aprovades les dues primeres avaluacions de l’assignatura de llengua anglesa al present curs escolar 2016-2017. Aquest programa s’impartirà a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa en el període comprès des de finals de juliol al 31 d’agost de 2017.

Es poden presentar les sol·licituds als ajuts a partir de dia 23 de juny i fins dia 3 de juliol de 2017 a la delegació d’educació d’Eivissa. Tota la informació relativa a aquesta convocatòria (resolució, annexos, calendari previst) estan disponibles a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat http://dgfpfp.caib.es

divendres, 16 de juny de 2017

DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER CUMPLIMENTAR LA MATRÍCULA


LLISTATS DEFINITIUS DE SOL·LICITUD DE PLAÇA curs 17-18


Podeu consultar l’estat de la vostra sol·licitud:
B) telefonant el centre educatiu (971801651) 
C) al taulell d’anuncis de l’escola.  
Si teniu plaça reservada, heu de fer la matrícula del 22 al 27 de juny de 2017, de 9’00h a 14’00 a la secretaria del centre.
*dia 22 l’escola celebra la festa de final de curs, pregam venguin a partir de les 11’00h, si és possible.

dilluns, 12 de juny de 2017

FESTA FINAL DE CURS APIMA

L'APIMA de L'URGELL, juntament amb els alumnes de 5è, organitzaren, el passat dissabte dia 3 de juny, una GRAN FESTA DE FINAL DE CURS. 
Hi va haver les actuacions dels alumnes que han participat a les activitats extraescolars, una gran paella a benefici del viatge d'estudis dels alumnes de 5è, concurs de GRANS TALENTS, rifes i tallers amb S'Espurna! Va ser una festa molt polida amb gran participació i molta assitència!! Gràcies a tots per fer L'Urgell una gran escola!

divendres, 9 de juny de 2017

LLISTATS PROVISONALS DE SOL·LICITUD DE PLAÇA curs 17-18

Podeu consultar l’estat de la vostra sol·licitud:
B)    telefonant el centre educatiu (971801651)
C)    al taulell d’anuncis de l’escola.
EL PERÍODE DE RECLAMACIONS ÉS DEL 8 AL 13 DE JUNY, AMBDÓS INCLOSOS, AL CENTRE EDUCATIU EN HORARI DE SECRETARIA (DE 9’00 A 10’00 I DE 13’00 A 14’00)

*El resultat del sorteig de la lletra de desempat pel procés d'admissió EI/EP/ESO del curs 2017-18 és: OS

CAMPANYA DE RECOLLIDA DE LLET


PROGRAMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT

L’escola torna a posar en marxa, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Josep (aportació de 80€) i la Conselleria d’Educació (aportació de 50€), el Programa de Reutilització de llibres per al curs 2017/18, per els alumnes de 1r a 6è de Primària. Les famílies interessades hauran de fer una aportació de 12€ per alumne/a, que s’ingressarà a qualsevol caixer automàtic de LA CAIXA, passant pel lector el codi de barres que teniu a la circular. Si hi voleu participar, és molt important que es cumpleixi el termini d’ingrés, que és del 6 al 16 de juny de 2017.
Heu de tornar el full d’adhesió i el rebut d’ingrés al vostre/a tutor/a abans de dia 16 de juny de 2017. (no s’agafarà cap rebut ni full de sol·licitud després d’aquest dia i es perdrà el dret a participar al programa)

*Podeu consultar tota la normativa de referència a la Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa
 coduo=204&lang=ca
dimarts, 6 de juny de 2017

CEIP URGELL GUANYA EL PRIMER PREMI DE SANT JOSEP NET

Aquí un deixam un enllaç on podeu trobar totes les fotografies que va fer un dels nostres pares:
https://www.dropbox.com/sh/fx47owhw55fzij9/AADsUoiXichotLMR6bwEc8pja?dl=0

També us deixam l'enllaç de la noticia que va sortir al DIARIO DE IBIZA:
http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2017/06/03/colegio-lurgell-premio-sant-josep/920169.html

ENHORABONA A TOTS ELS PARTICIPANTS i en especial a la gran feina de tots els notres alumes que ho han fet amb molta cura i estimació! AJUDES INDIVIDUALITZADES DE MENJADOR 17/18Estimades famílies,
Us comunicam que DEL 6 al 17 de JUNY DE 2017 estarà oberta la convocatòria d’AJUDES INDIVIDUALITZADES DE MENJADOR  del curs 17/18 (BOIB Núm. 68, de 3 de juny. Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 25 de maig de 2017 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2017-2018).
Podeu trobar tota la informació i el full de sol·licitud al bloc de l’escola o a l’enllaç següent:
L’horari de secretaria és de dilluns a divendres de 9h a 10h i de 13h a 14h.
1)REQUISITS DELS BENEFICIARIS.
Per sol·licitar els ajuts recollits en aquesta convocatòria, en finalitzar el termini extraordinari de presentació de sol·licituds s’han de cumplir els requisits següents:
a. Estar escolaritzat en un centre docent públic no universitari o en un centre privat concertat al segon cicle d’educació infantil, a educació primària o a educació secundària durant el curs escolar 2017-2018.
b. Ser usuari del servei de menjador o tenir una plaça reservada al servei de menjador per al curs 2017-2018.
c. Tenir una renda total familiar no superior al que determina la taula següent, calculada a partir de l’informe AROPE de la Unió Europea
2)BENEFICIARIS
Tenen dret als ajuts de menjador els alumnes que obtenguin la condició de beneficiari i compleixin els requisits següents:
a. Beneficiaris directes:
i. Alumnes que es trobin en situació d’acolliment acreditada mitjançant un certificat del director o directora del centre d’acolliment o de l’òrgan competent.
ii. Alumnes víctima de violència de gènere. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant la presentació d’una còpia compulsada de l’ordre de protecció a favor de la víctima o, si n’és el cas, de la sentència definitiva condemnatòria per fetsconstitutius de violència de gènere.
iii. Alumnes que tenguin la condició de refugiat (ells o els seus pares o tutors).
b. Beneficiaris per barem:
i. Alumnes en els quals concorren condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables, d’acord amb els criteris que es recullen en l’apartat sisè d’aquesta convocatòria i en funció de la disponibilitat pressupostaria.
ii. Alumnes en els quals concorren alguna de les condicions de desplaçament següents, en funció de la disponibilitat pressupostaria:
- Utilitzar els serveis de transport escolar durant el curs 2017-2018 en aquells centres on se segueix una jornada partida.
- Alumnes escolaritzats fora del seu municipi quan en aquest no s’imparteixin els estudis que està cursant
3) CRITERIS PER ATORGAR LA VALORACIÓ SEGONS EL BAREM
Per atorgar la puntuació segons el barem s’han de tenir en compte els criteris següents:
1. Condicions econòmiques
2. Dades familiars
3. Condicions sociofamiliars desfavorables
4)DOCUMENTACIÓ que s’ha de presentar:
a. DNI, NIF o NIE en vigor de tots els membres computables de la unitat familiar que tenguin 16 o més anys el dia 31 de desembre de 2016.
b. Fotocòpia del llibre de família amb tots els membres. En els casos de nul·litat, separació o divorci s’ha d’acompanyar de la sentència judicial que ho declari. Les separacions de fet han d’acreditar-se mitjançant qualsevol documentació que ho demostri.
c. Certificat de convivència a l’efecte de computar els membres de la unitat familiar, segons l’apartat 5 d’aquesta convocatòria.
A més, segons el cas concret, s’ha d’aportar la documentació necessària segons la normativa.
*4. Els alumnes que durant el període de presentació de sol·licituds no estiguin escolaritzats podran presentar les sol·licituds en el període següent (del 22 al 27 de juny)

dilluns, 5 de juny de 2017

Programa Reutilització I Banc de llibresL’escola torna a posar en marxa, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Josep (aportació de 80€) i la Conselleria d’Educació (aportació de 50€), el Programa de Reutilització de llibres per al curs 2017/18, per els alumnes de 1r a 6è de Primària. Les famílies interessades hauran de fer una aportació de 12€ per alumne/a, que s’ingressarà a qualsevol caixer automàtic de LA CAIXA, passant pel lector el codi de barres que teniu a la circular. Si hi voleu participar, és molt important que es cumpleixi el termini d’ingrés, que és del 6 al 16 de juny de 2017.
Heu de tornar el full d’adhesió i el rebut d’ingrés al vostre/a tutor/a abans de dia 16 de juny de 2017. (no s’agafarà cap rebut ni full de sol·licitud després d’aquest dia i es perdrà el dret a participar al programa)

*Podeu consultar tota la normativa de referència a la Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa