dijous, 14 de desembre de 2017

COR DE L'URGELL

NOTÍCIA AL DIARI D'EIVISSA

ESCOLA INFORMAEnguany, tots els delegats i delegades de l’Urgell hem redactat aquest document i ens agradaria molt que el poguéssiu llegir. El podreu trobar al bloc de l’escola, al taulell d’anuncis, a l’entrada o demanant-lo al/la vostre/a tutor/a. Esper que el disfruteu llegint-lo com naltros l’hem disfrutat redactant-lo!
Moltes gràcies 


 https://drive.google.com/file/d/12fPM-QMj6-SaKIYyLxOBVylQWkVMXmXv/view?usp=sharing
Vols ajudar els Reis d'Orient
Des de la Direcció General de Política Lingüística us volem fer arribar una proposta d’activitat, que consisteix a escriure als Reis d’Orient mitjançant el formulari Vols ajudar els Reis d’Orient? que trobareu a l’apartat «Carta als Reis d’Orient», de la pàgina web http://jocsencatala.cat.  Es tracta d’una activitat que pretén fer reflexionar sobre la presència de la llengua catalana en l’àmbit del joc, que es pot dur a terme amb els alumnes de l’edat que considereu més adequada. Tots els participants entraran en el sorteig d’un viatge a Port Aventura.

En el mateix apartat també hi trobareu una carta als Reis que podeu imprimir perquè els alumnes els escriguin i els demanin què volen.
L’activitat forma part de la campanya «I tu, jugues en català?» per fomentar l'ús de la llengua catalana en l'àmbit del joc i la jugueta. A la pàgina web de la campanya es poden cercar els jocs en català que hi ha actualment en el mercat, i també informació sobre els establiments de les Illes Balears que disposen de jocs i juguetes en català.
 Esperam que la proposta us agradi.
 Els Reis estam preparant els jocs i les juguetes que voleu enguany i ens han sorgit uns quants dubtes que segur que podeu resoldre...

divendres, 3 de novembre de 2017

CANVIS A LA RUTA DE CALA VEDELLA


Sant Josep de Sa Talaia
Primària 971801651  Infantil 971800778
Benvolgudes famílies USUÀRIES DEL SERVEI DE TRANSPORT DE LA RUTA DE CALA VEDELLA,
Us comunicam que degut a les obres de condicionament d’un tram de la carretera de Cala Vedella, a partir del 6 de novembre es realitzarà el tancament del tram de la carretera entre el creuament amb la carretera a Cala Moli (restaurant Can Pa) i la Platja de Cala Vedella. Degut a aquest tall en la circulació en els dos sentits, es veurà afectat el servei de transport escolar, per aquest motiu l’autocar no podrà travessar per dins la platja.
L’empresa prestadora dels serveis de transport escolar Voramar el Gaucho/Alsa, l’Ajuntament de Sant Josep i la Delegació d’Educació han coordinat la realització del servei per tal d’assegurar la mínima afectació als usuaris dels servei,  únicament amb la variació de les hores de recollida per anar al centre i de devolució a la parada a la finalització de la jornada escolar.
A PARTIR DE DIA 6 DE NOVEMBRE I FINS A NOU AVÍS, L’HORARI DE LES ATURADES QUEDA AIXÍ:  RUTA CALA VEDELLA (V290)
Aturada
Hora recollida
Hora tornada
Crta Platja Cala Vedella s/n (CALA VEDELLA PLATJA)
8:05
14:50
Crta Cala Vedella Sur km 0,7 (CLUB VISTAMAR)
8:07
14:48
Cala Vedella Sur km 5,1 (CAS POU)
8:12
14:43
Crta Cala Vedella Nord km 4,9 (CAN BERNAT XICO)
8:27
14:25
Crta Cala Vedella Nord km 1,2 (CALA VEDELLA NORD)
8:30
14:30
Cruce Cala Tarida - Cala Vedella km 5,1 (CAP DE SA TANCA)
8:45
14:15
CEIP L'Urgell
 
 
Pregam ens facin arribar qualsevol incidència que sorgeixi i demanam col·laboració i paciència per a la millora del servei.
Equip directiu

 

 

Sant Josep de Sa Talaia
Primària 971801651  Infantil 971800778
Queridas familias USUARIAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA RUTA DE CALA VEDELLA,
Os comunicamos que debido a las obras de acondicionamiento de un tramo de la carretera de Cala Vedella, a partir del 6 de noviembre se realizará el cierre del tramo de la carretera entre el cruce con la carretera a Cala Moli (restaurante Can Pa) y la Playa de Cala Vedella. Debido a este corte en la circulación en ambos sentidos, se verá afectado el servicio de transporte escolar, de ahí que el autocar no podrá atravesar por dentro la playa. La empresa prestadora de los servicios de transporte escolar Voramar el Gaucho / Alsa, el Ayuntamiento de Sant Josep y la Delegación de Educación han coordinado la realización del servicio para asegurar la mínima afectación a los usuarios de los servicio, únicamente con la variación de las horas de recogida para ir al centro y de devolución a la parada a la finalización de la jornada escolar. A PARTIR DE DÍA 6 DE NOVIEMBRE Y HASTA NUEVO AVISO, EL HORARIO DE LAS PARADAS QUEDA ASÍ: RUTA CALA VEDELLA (V290)
Parada
Hora recogida
Hora vuelta
Crta Platja Cala Vedella s/n (CALA VEDELLA PLATJA)
8:05
14:50
Crta Cala Vedella Sur km 0,7 (CLUB VISTAMAR)
8:07
14:48
Cala Vedella Sur km 5,1 (CAS POU)
8:12
14:43
Crta Cala Vedella Nord km 4,9 (CAN BERNAT XICO)
8:27
14:25
Crta Cala Vedella Nord km 1,2 (CALA VEDELLA NORD)
8:30
14:30
Cruce Cala Tarida - Cala Vedella km 5,1 (CAP DE SA TANCA)
8:45
14:15
CEIP L'Urgell
 
 
Rogamos nos hagan llegar cualquier incidencia que surja y pedimos colaboración y paciencia para la mejora del servicio.
Equipo directivo

 

dissabte, 28 d’octubre de 2017

RADIOURGELL

Ja tenim el primer episodi de Radiourgell.
Podreu seguir els següents a l'enllaç dels blocs de l'Urgell.

dimecres, 18 d’octubre de 2017

TALLER DE TARDOR A LA BIBLIOTECA DE SANT JOSEP

Us recordem que el divendres 27 d’octubre, a la biblioteca de Sant Josep, tenim un taller de tardor adreçat a al·lots/es de 6 a 12 anys.
Les places són limitades i cal inscripció prèvia. La inscripció es farà a partir de dilluns 16 d’octubre.
Us podeu inscriure personalment a la biblioteca o per e-mail  biblioteca@santjosep.org indicant nom i llinatges del nen/a, edat, correu per a rebre confirmació i telèfon de contacte per si hi hagués qualque imprevist de darrera hora.
S’apuntarà en rigorós ordre de sol·licitud.


dimarts, 3 d’octubre de 2017

RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE LA DIRECCIÓ DEL CENTRE A LES SOL·LICITUDS DE TRANSPORT DELS ALUMNES D’EDUCACIÓ INFANTIL PER EL CURS 2017/18
CRITERIS DE BAREM PER A LES SOL·LICITUDS DE TRANSPORT ESCOLAR PROVISONALS PER A ALUMNAT D’EDUCACIÓ INFANTIL. CURS 2017/18


El Consell Escolar del CEIP l’Urgell, reunit en data data 2 d’octubre de 2017 acorda:


1) Modificar el barem aprovat en data 30 de juny de 2016, segons les instruccions de transport escolar del curs 2017/18 (Instrucció 6/2017, de 22 de juny del director general d’Innovació i Comunitat Educativa per al funcionament del transport escolar i el transport escolar adaptat durant el curs 2017/18) referent a les sol·licituds de transport escolar per a alumnat de segon cicle d’educació infantil. Aquest acord respon a les necessitats del centre per a donar una resposta justa i objectiva a les sol·licituds, cada vegada més nombroses d’alumnes d’aquesta etapa d’infantil. Durant els últims cursos, cada vegada hi ha hagut més demanda per part de famílies d’alumnes d’infantil. L’equip directiu, a l’hora de valorar els criteris segons la normativa ha tengut dificultats per donar resposta a la demanda. Hem de tenir en compte que a l’escola existeixen 4 línies de transport escolar i hi ha un potencial d’alumnes d’infantil amb germans a primària molt gros, fet que fa que quasi totes les vacant existents (cada vegada més poques) hagin de ser autoritzades per a alumnat d’infantil amb germans a primària. És per tot això que s’ha considerat i s’ha aprovat la proposta d’establir uns criteris de barem interns i poder, així, regular les valoracions que fa la direcció del centre per a poder autoritzar de forma provisional, les sol·licituds.


Aquests criteris de barem determinaran la valoració que correspon a la direcció del centre dels diferents aspectes que determina la normativa vigent i seran:


 1. NIVELL EDUCATIU
  L’alumnat dels nivells educatius superiors sobre els dels nivells educatius inferiors
  Alumnat de 5 anys: 3 punts
  Alumnat de 4 anys: 2 punts
  Alumnat de 3 anys: 1 punt
 2. GERMANS D’ALUMNES DE PRIMÀRIA
  L’alumnat que tengui germans matriculats al centre receptor del transport en un nivell educatiu obligatori.
  Per cada germà matriculat a Primària usuari del servei: 4 punts
 3. ALUMNAT BENEFICIARI D’UNA BECA
  L’alumnat que hagi estat beneficiari d’una beca del Ministeri d’Educació, en la convocatoria immediatament anterior a la de l’inici del curs: 1 punt
 4. DISTÀNCIA DEL DOMICILI
  El que tengui el domicili més allunyat del centre on estudia.
  Per cada km de distància a partir del km 3: 1 punt


*En casos d’empat, es tendrà en compte la major puntuació obtinguda en l’ordre dels criteris (A-B-C-D)


 


2) Resoldre, una vegada publicades les autoritzacions provisionals per a alumnat d’infantil, les reclamacions presentades, que són:


1- M.E.A, de 5è d’EI. La familia reclama que la seva sol·licitud no ha estat baremada ni surt al llistat. Es resol favorablement, ja que consta en data del 18/9/17. Es barema i s’inclou al llistat definitiu.


2- E.K.A, de 6è d’EI. La familia reclama que es contempli la sol·licitud a dues rutes per a poder optar a qualsevol d’elles i que pugui optar  només a un dels dos trajectes. Es resol desfavorablement, ja que la normativa diu que només es pot optar a una única ruta i aturada i l’assistència ha de ser del 70% del total dels trajectes, si no és justificat (menjador o matinera).  La sol·licitud es barema per a la ruta de Cala de Bou, que és la que li correspon.


3- L.J.T.D, de 4t d’EI. La familia reclama que s’ha baremat la seva sol·licitud per a la ruta de Cala de Bou i s’havia  sol·licitat per Cala Vedella. Es resol favorablement ja que és una errada. La sol·licitud apareix en el llistat de Cala Vedella.


4- A.A, de 4t d’EI. La familia reclama que s’acaba d’incorporar a l’escola i que no han fet la sol·licitud del servei dins el termini. No han presentat sol·licitud, ja que no tenen tots els documents. Es resol desfavorablement i s’informa a la familia que, en el cas que facin sol·licitud, es tendrá en compte al llistat d’espera sense puntuació, només amb la data de presentació.


 


3) Informar, una vedaga es té coneixement sobre les vacants disponibles a cada una de les rutes, de la resolució definitiva de la direcció del centre a les sol·licituds de transport dels alumnes d’educació infantil per el curs 2017/18 tal i com figura a continuació:
RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE LA DIRECCIÓ DEL CENTRE A LES SOL·LICITUDS DE TRANSPORT DELS ALUMNES D’EDUCACIÓ INFANTIL PER EL CURS 2017/18


 • Aquest llistat és definitiu.
 • Es podrà fer ús del servei a partir de DIA 4 D’OCTUBRE.
 • Les autoritzacions són provisionals (condicionades per l’existència de vacants) i poden ser desautoritzades en qualsevol moment.
 • És imprescindible que l’infant porti penjat a un lloc visible el carnet d’usuari, així com cumplir el compromís d’asssitència.
 • Les sol·licituds presentades dins el termini que no han pogut ser autoritzades es tendran en compte per ordre de puntuació quan es produeixin vacants a la línia sol·licitada.
 • L’horari de secretaria per a qualsevol dubte és de dilluns a divendres, de 9’00h a 10’00h i de 13’00h a 14’00h.
 


SOL·LICITUDS PRESENTADES DINS EL TERMINI


(DEL 13 AL 26 DE SETEMBRE de 2017)


V291:  LÍNEA DE TRANSPORT ESCOLAR ES CUBELLS
Total places:  50 (Vehicle de 51 places, menys 1 per acompanyant)


Ocupades alumnat primària:   43   


Vacants: 7
 
Nom de l’alumne
A
Nivell educatiu 
B
Germans d’alumnes de primària
C
Alumnat beneficiari d’una beca
D
Distància del domicili
PUNTUACIÓ
TOTAL
PUNTS
Autoritzat provisionalment
 
A
B
C
D
 
 
1
Matteo Gómez Cirese
no
no
10,9 km
3
4
0
7
14
SI
2
Zoe Iglesias Tur
Si (1)
no
9,2 km
3
4
0
6
13
SI
3
Amin Ajalian
4t
Si (2)
no
2,65 km
1
8
0
0
9
SI
4
Soufian Bouzid
Si (1)
no
4,6 km
3
4
0
1
8
SI
5
Iván Blanco Tur
Si (1)
no
5,75 km
2
4
0
2
8
SI
6
Elisa Marí Eisgrub
4t
Si (1)
no
6,77 km
1
4
0
3
8
SI
7
Yasmin Hamoudan
no
no
7,8 km
3
0
0
4
7
SI
8
Akram Bouzid
4t
Si (1)
no
4,6 km
1
4
0
1
6
NO
9
Zahra Hamoudan
4t
no
no
7,8 km
1
0
0
4
5
NO

V289:  LÍNEA DE TRANSPORT ESCOLAR CALA DE BOU
Total places: 54 (Vehicle de 55 places, menys 1 per acompanyant)


Ocupades alumnat primària:    49   


Vacants: 5
 
Nom de l’alumne
A
Nivell educatiu 
B
Germans d’alumnes de primària
C
Alumnat beneficiari d’una beca
D
Distància del domicili
PUNTUACIÓ
TOTAL
PUNTS
Autoritzat provisionalment
 
A
B
C
D
 
 
1
Candela Martín Zarco
Si (2)
no
8,65 km
3
8
0
5
16
SI
2
Cristian Ramos Vysoky
Si (2)
no
7,68 km
2
8
0
4
14
SI
3
Laia Reyes Marí
Si (1)
no
9,53 km
3
4
0
6
13
SI
4
José Expósito Blázquez
Si (1)
no
7,8 km
3
4
0
4
11
SI
5
María Noelia Marí Andaluz
no
no
8,1km
3
0
0
5
8
SI
6
Eloy Constantino Oglini
no
no
7,8 km
3
0
0
4
7
NO
7
Neizan Cubero Rodríguez
no
no
7,2 km
3
0
0
4
7
NO
8
Alma García Francesch
no
no
8,00 km
2
0
0
5
7
NO
9
Edna Krauel Alarcón
no
no
5,33 km
3
0
0
2
5
NO


 


V290:  LÍNEA DE TRANSPORT ESCOLAR CALA VEDELLA
Total places:  54 (Vehicle de 55 places, menys 1 per acompanyant)


Ocupades alumnat primària: 44


Vacants: 10


 
Nom de l’alumne
A
Nivell educatiu 
B
Germans d’alumnes de primària
C
Alumnat beneficiari d’una beca
D
Distància del domicili
PUNTUACIÓ
TOTAL
PUNTS
Autoritzat provisionalment
 
A
B
C
D
 
 
1
Iker Santos Garrido
Si (1)
no
9,79 km
3
4
0
6
13
SI
2
Enas al Gharib
Si (1)
no
9,73 Km
3
4
0
6
13
SI
3
Jaxon-John Vizard
Si (1)
no
9,52 km
3
4
0
6
13
SI
4
Isabella Aline Lameignere
Si (1)
no
10,05 km
2
4
0
7
13
SI
5
Lily Jane Trullas Deeks
Si (1)
no
9,1 km
2
4
0
6
12
SI
6
Marouan El Haji
Si (1)
no
8,46 km
2
4
0
5
11
SI
7
Leyre Santos Garrido
4t
Si (1)
no
9,79 km
1
4
0
6
11
SI
8
Ayob Ejjarry
no
no
9,57 km
3
0
0
6
9
SI
9
Lina Bouhayda
no
no
9,49 km
3
0
0
6
9
SI
10
Lucía Ronchi
no
no
8,59 km
3
0
0
5
8
SI
11
Violeta Navarro Fieschi
no
no
9,70 km
2
0
0
6
8
NO
12
Sara Acherkouk
4t
no
no
10,50 km
1
0
0
7
8
NO
13
Ianis Nicolae
4t
no
no
10,20 km
1
0
0
7
8
NO
14
Lunai Minghetti Eguren
Si (1)
no
*
3
4
0
0
7
NO


  
*Falta certificat distància


V288:  LÍNEA DE TRANSPORT ESCOLAR CALA TARIDA
Total places:   54 (Vehicle de 55 places, menys 1 per acompanyant)


Ocupades alumnat primària:  54   


Vacants: 0


 
Nom de l’alumne
A
Nivell educatiu 
B
Germans d’alumnes de primària
C
Alumnat beneficiari d’una beca
D
Distància del domicili
PUNTUACIÓ
TOTAL
Autoritzat provisionalment
 
A
B
C
D
 
 
1
Luan Aguergaray López
Si (1)
no
8,9 km
2
4
0
5
11
NO
2
Giulia Colosio Ahmed
Si (1)
no
7,87 km
2
4
0
4
10
NO
3
Valentina Álvarez Engel
4t
Si (1)
no
7,8 km
1
4
0
4
9
NO
4
Rocío Portero Pardo
no
no
8,15 km
3
0
0
5
8
NO
5
Noel Fernández Trujillo
no
no
5,9 km
3
0
0
2
5
NO
6
Candela Roncero Jiménez
no
no
*
3
0
0
0
3
NO
7
Roia Imrani
4t
no
no
3,5 km
1
0
0
0
1
NO


 
*Falta certificat distància