dimecres, 28 de febrer de 2018

AVALUACIÓ DE DIAGNÒSTIC DE 6è d’EP. CURS 2017/18

 Benvolguda familia, 
Durant aquest curs, el/la vostre/a fill/a durà a terme L’AVALUACIÓ DE DIAGNÒSTIC, que és un conjunt de proves que s’apliquen a l’alumnat de sisè curs d’educació primària de tots els centres i de qüestionaris que responen l’alumnat, les seves famílies, el personal docent i els directors.
Per què es fa?
Aquest tipus d’estudis s’està aplicant a tots els països desenvolupats del nostre entorn europeu, i les nostres lleis educatives més recents els han incorporat com una fórmula eficaç per millorar la qualitat i l’equitat de la nostra educació. Ajuden a conèixer millor el que saben fer els escolars i els factors que millor contribueixen al seu aprenentatge.
Quan s’aplica?
La seva aplicació en tots els centres està prevista durant els dies 8, 9 i 10 de maig de 2018.
De què s’avalua els estudiants?
Les proves consisteixen en la realització d’exercicis vinculats a les competències en comunicació lingüística (català, castellà i anglès), a la competència matemàtica i a la competència en ciència i tecnologia. L’objectiu de les proves és valorar la capacitat que té l’alumnat d’utilitzar i d’aplicar en la vida quotidiana els coneixements i les destreses adquirides. Això és el que significa avaluar competències clau. Les qüestions que hauran de resoldre s’ajusten al nivell de dificultat habitual del curs que estudien.
Com es fa?
En sessions d’una hora, emmarcades en el seu horari habitual, l’alumnat respondrà per escrit a una bateria de preguntes (iguals per a tots els centres). La Comissió d’Avaluació, constituïda a cada centre, s’encarregarà de garantir la qualitat i l’homogeneïtat de l’aplicació i execució de tot el procés.
Per a què serveix ?
Per informar i orientar els centres, el personal docent i les famílies, d’acord amb una referència general objectiva que complementa les dades del seguiment quotidià que tenen del seu alumnat. A més, aquesta avaluació aporta línies de millora al nostre sistema educatiu.
Quines dades aporta?
Les proves no tenen valor acadèmic perquè la seva finalitat és proporcionar, al centre i a les famílies, una informació complementària, un perfil diagnòstic que pugui servir per sustentar accions de reforç que ajudin a corregir dificultats o problemes d’aprenentatge. Els resultats d’aquesta avaluació de sisè facilitaran el coneixement de cada alumne al professorat d’Educació Secundària Obligatòria. De les dades globals de tots els centres, l’Administració Educativa n’obté una valuosa informació que orienta la presa de decisions i la introducció de projectes de millora del nostre sistema educatiu.

LA FAMÍLIA HA DE RESPONDRE UN QÜESTIONARI (ABANS DEL 13 d’abril de 2018). Es pot dur a terme de 2 formes:
1)    TELEMÀTICAMENT, accedint a l’aplicació GESAVA amb el codi d’accés i la clau de l’alumne/a  http://iaqse.caib.es  
2)    MANUALMENT, responent el qüestionari en un full que farà arribar el centre, si el demanau.

*En els cas de pares separats, convé que aquell amb qui convisqui habitualment l’alumne empleni les dades dels dos progenitors i contesti les preguntes que no impliquen opinió.
**Trobareu tota la informació a http://iaqse.caib.es  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada