dimecres, 15 de març de 2017

CIRCULAR DRETS D'IMATGE


Benvolgudes famílies,

Informam que, segons normativa vigent (Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge) no és permès l’ús de la imatge del vostre fill/a, si no és mitjançant una AUTORITZACIÓ ESCRITA DE DRET D’IMATGE. És per aquest motiu que, durant la matrícula, o a cada principi de curs, se us fa signar una autorització de dret d’imatge. Aquesta autorització és custodiada a l’expedient de l’alumne i pot ser modificada, si la família ho troba convenient, durant qualsevol moment de l’escolarització. Amb l’objectiu de millorar la convivència i per a protegir l’alumnat, recordam que no ES POT FER ÚS D’IMATGES FETES DURANT LES ACTIVITATS LECTIVES, ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I/O SERVEIS EDUCATIUS, sense el permís escrit dels progenitors dels menors. 


Aquí teniu l'enllaç per descarregar-la

circular drets d'imatge

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada